Skara Lammslakteri AB

  • 005
  • 010
  • Skara 4 komp1
  • slide1

2023-09-08
Ifyllningsbara följesedlar till Tranås och Donnia (dator)

Uppdaterat 2023-03-16


Förflyttningsdokument som ska vara ifyllt i sin helhet vid leverans

Ifyllningsbar pdf./utskrift :


Förflyttningsdokument-får-och-getter.pdf


Alla djur som ska tas tillbaka eller skinn som skall till skinn berederier  SKA vara märkta med återtagsmärken.

Skinnsedel ska vara ifylld så att det endast är att lasta på djuren när chauffören kommer.

Ni som levererar in själva ska också se till att detta är klart för att spara tid vid mottagning då slakten är i full gång.

Vi kommer att debitera för merarbete om detta inte uppfylls!

Skara Lammslakteri.

Fokus på god djuromsorg & bra kvalité!


Skara Lammslakteri arbetar bland annat inom följande områden
  • Inköp av konvetionella djur då vi i dag inte har någon avsättning för KRAV godkända lamm..
  • Legoslaktar (Återtag)
  • Ombesörjer transport av djur till slakt
  • Transport av skinn till beredning
  • Styckar återtag mm.

Läs mer om vårt skinn/köttåtertag!