Skara Lammslakteri AB

 Skinn- & Köttåtertag

OBS!
Är djuren inte rätt märkta och/eller skinnlapp är ofullständigt ifylld så kommer detta debiteras då det medför extra arbete för oss .


Märken beställs hos Stallmästaren i Lidköping
Telenr: 0510 - 204 45
Leveranssedel till Skinnberederierna i Tranås kan skrivas ut härifrån i 3 ex. ett till oss och två till beredningen.

OBS! Dessa ska vara med till leveransen skickas ej in i förväg!

Köttåtertag:
 GRÖNT märke : 

Skinnåtertag:
RÖTT  märke : Detta märke ska ALLTID sitta iklippt i örat på djuret för en del av märket ska sitta kvar i skinnet när skinn o kött åtskilts och den andra delen följer med köttet till våg för att registreras som skinnåtertag. OBS! Används plåtmärken måste djuren märkas med 2 märken.

Vill ni  ha individnr. på avräkningen för era djur så måste det alltid finnas 2 märken som kan skäras med kniv där se. och idnr. finns.
Ett märke följer alltid skinnet för att kunna säkerställa var skinnet kommer ifrån så tänk på detta alla ni som använder micro och horton märken.


Om du vill ha både kött och skinn återtag av samma djur så ska du märka dina djur enligt bilden här under!!!

webrattwebratt
webratt

Det ska Inte se ut så här!

webfel1webfel1
webfel1
Prislista  Alla priser ex.moms     Ny prislista inom parantes från 2018 06 01
Återtag Kött:

Slaktkostnad 325 kr : 
Återtag Skinn 130 kr (Transport till Skinnberederier ingår)

Styckning:

Delning 50 kr/djur :

Delas i ryggmärgen

Grovstyck 150 kr/djur :
Hel stek med ben (fiol), hel sadel, bogstek med ben, revben med slagsida.

Finstyck 210kr/djur 
Stek med ben, sadel+kotletter, delad bogstek med ben,delade revben. Nacken som knäcks på 3 ställen, samt slagsida och lägg skickas med till färs alt. grytbitar som ni fixar själva.


Grillstyckning 300 kr/djur :
Stek , rygg , bog, nacke skivas, revben delas. Slagsida och lägg skickas med till färs alt. grytbitar som ni fixar själva.
​​

Urbenat 350 kr/djur + 110kr/djur för avfall ben : Urbenad stek, ryggbiff (ytterfilé), innerfilé, urbenad bog, urbenade revben, nacke, slagsida och lägg benas ur till färs alt. grytbitar som ni fixar själva.

Korvkött 350 kr/djur +110kr/djur för avfall ben : Hela djuret styckas benfritt i små bitar för korvtillverkning.

Färs 50 kr/djur :
Slagsida, lägg, och nacke


Vaccumförpackning 150 kr/djur : Samtliga detaljer konsumentförpackas med ca, 4 st kotletter/påse, 500g/färspaket.
Vid urbenat tillkommer extra kostnad pga. extra påsar och arbetstid.


Transp.kostnad Återtagsdjur 40kr/djur :
Endast vid plats i bil och resa i området