Skara Lammslakteri AB

Dataskyddspolicy

​​​​​​​
Skara Lammslakteri AB vill, såsom personuppgiftsansvarig enligt allmänna dataskyddsförordningen, på detta sätt informera Dig om behandling av personuppgifter vid Skara Lammslakteri AB.

Allmänna dataskyddsförordningen syfte är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter.

ÄNDAMÅL

Personuppgifter som Du lämnar till Skara Lammslakteri AB (till exempel i samband med att avtal träffas) behandlas av Skara Lammslakteri AB för att administrera och fullgöra det aktuella uppdraget. Personuppgifterna utgör vidare underlag för marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling.

INSAMLING OCH UTLÄMNANDE AV UPPGIFTER

Personuppgifter samlas i första hand in direkt från Dig i samband med att avtal träffas.
Uppgifter kan även inhämtas från andra källor sedan avtal ingåtts.

Dessutom sker en löpande registrering av affärstransaktioner och fortlöpande kontakter Du har med Skara Lammslakteri AB.
För att Skara Lammslakteri AB skall kunna fullgöra sina åtaganden gentemot Dig kan dina personuppgifter ibland komma att lämnas ut till företag som Skara Lammslakteri AB samarbetar med, till exempel LRF-Konsult AB.

I vissa fall är Skara Lammslakteri AB också skyldig enligt lag att lämna uppgifter till Svenska myndigheter.

COOKIES

Skara Lammslakteri AB använder sig av cookies på våra webbsidor i syfte att se hur webbplatsen används och att anpassa webbplatsen för Din användning. Cookies kan inte komma åt, läsa, eller på något sätt ändra någon annan data på Din dator.
De flesta webbläsare är från början inställda på att acceptera cookies. Om Du vill går det att blockera cookies, antingen alla eller bara från specifika webbplatser.

SAMTYCKE

I de fall som krävs eller annars är lämpligt erhåller Skara Lammslakteri AB samtycke från Dig innan behandlingen av personuppgifter om Dig påbörjas. Du samtycker genom att aktivt godkänna inhämtningen av personuppgifter via blankett eller godkännande på Internet.

LAGRING

Personuppgifter bevaras endast så länge som det finns behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för. Således gallras uppgifterna när till exempel ett kundförhållande har upphört.

Uppgifterna kan dock behöva sparas för annat ändamål, till exempel för bokföringsändamål.
​​​​​​​

KUNDENS RÄTTIGHETER

Om Du vill få information om vilka personuppgifter som behandlas av Skara Lammslakteri AB kan Du skriftligen begära detta genom en egenhändigt undertecknad ansökan ställd till nedan angiven adress.
Detta är kostnadsfritt en gång per år.

Till samma adress kan Du också anmäla om Du motsätter Dig att personuppgifterna används för direktmarknadsföringsändamål samt om Du vill återkalla ett samtycke.
​​​​​​​
Begäran om rättelse av personuppgift kan också göras till denna adress.
 
Skara Lammslakteri AB, personuppgiftsansvarig, Kohagsg.6, 53237 Skara.